ย 
Search
  • Jack Soffers

Mega trots

๐Ÿ˜๐Ÿคฉ Hoe trots kun je zijn.

Dylano is vandaag officieel Prix St. George geklasseerd met Cindy.


Daarmee niet alleen voor Cindy een nieuwe hoogste klassering, maar daarmee is voor zover we weten Dylano ook ons hoogst geklasseerde eigen fokproduct geworden. Hoe gaaf is dat en wie had dat kunnen denken, 12 jaar geleden ๐Ÿ˜.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
ย