ย 
Search
  • Jack Soffers

Hangover Z1 ๐Ÿ˜

Updated: Feb 24, 2021

Mega trots op onze zelfgefokte Hangover (Wynton x Ferro) 6 jaar oud en Z1 geklasseerd! Thanks to Penny Zavitz-Rockx voor de opleiding! ๐Ÿ’ช


Jack schreef op FB:

Best trots op Cindy Soffers. Gewoon 2 proeven met 67% in haar Z1 debuut met Hangover ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜ƒ. Top gedaan!!!

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Nolet

ย